søndag, 23 jan 2022
 
 
Feil
  • XML Parsing Error at 1:3567. Error 9: Invalid character
MH Tulla

Her er Tullas MH-resultat:

Rosa: Tullas resultat

Hvis blå: gjennomsnittet for rasen (i Sverige). Data hentet fra Genetica.se

Hvis det kun er rosa, ligger Tulla på gjennomsnittet for rasen.

 

1

2

3

4

5

1a Kontakt

Hilsing

Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk.

Unnviker kontakt.Rygger og drar seg unna.

Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna.

Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt.Balansert.

Intensiv kontaktatferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.

1b Kontakt

Samarbeide

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk.

Følger med motvillig.Strever mot fører eller trekker mot annen retning.

Følger med hele veien.Nøytral.

Følger med villig.Engasjerer seg.

Følger med villig.Viser intensiv interesse mot testeleder, hopper og bjeffer.

1c Kontakt

Håndtering

Avviser, knurrer og/eller biteforsøk.

Unnviker, drar seg unna, tar evt kontakt med fører.

Aksepterer, nøytral.

Aksepterer, svarer med kontaktatferd.

Aksepterer.Intensiv kontaktatferd mot testleder.

2a Lek

Lekelyst

Leker ikke.

Leker ikke, men viser interesse.

Leker, starter langsomt, men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt.

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

2b Lek

Griping

Griper ikke.

Griper ikke, men snuser på gjenstanden.

Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden.

Griper direkte med hele munnen.

Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

2c Lek

Drakamp

Biter ikke.

Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot.

Biter- drar i mot- slipper- tar nytt tak

Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper.

Gripper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper.

3a Jakt

Forfølgelse

Starter ikke.

Starter med avbryter.

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter.

Starter med høy fart- målrettet. Bremser ned ved byttet.

Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu.

3b Jakt

Griping

Overser byttet/springer ikke rett frem.

Griper ikke, men snuser på gjenstanden.

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.

Griper direkte. Slipper.

Griper direkte. Beholder byttet i 3 sekunder.

4 Aktivitet

Er uoppmerksom/

uinteressert/inaktiv

Er oppmerksom og rolig –står, sitter eller ligger.

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.

Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt og snuser.

Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter.

5a Avstandslek

Interesse

Engasjeres ikke av figurant.Uinteressert.

Kontroll.Avbrudd kan forekomme.

Interessert.Følger figurant uten avbrudd.

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

5b Avstandslek

Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller knurring.

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.

Enkelte bjeff og/ eller knurring under momentets første og andre del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første del.

Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del.

5c Avstandslek

Nysgjerrighet

Går ikke frem til figurant.Uinteressert.

Går frem når figurant snakker eller leker med gjenstanden.

Går frem når figurant gir seg til kjenne.

Går frem til figurant med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.

Går frem direkte til figurant uten hjelp.

5d Avstandslek

Lekelyst

Viser ingen interesse.

Leker ikke, men viser interesse.

Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.

Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot.

Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke.

5e Avstandslek

Samarbeide

Viser ingen interesse.

Blir aktiv, men avbryter.

Er aktiv med figurant når denne er aktiv.

Er aktiv med figurant. Interesse også mot passiv figurant.

Oppfordrer passiv figurant til fortsatt lek.

6a Overraskelse

Redsel

Stanser, kort stopp.

Huker seg og stanser.

Gjør unnamanøver uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter.

6b Overraskelse

Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd.

Viser noe trusselatferd.

Viser trusselatferd over lengre tid.

Viser trusselatferd og noen angrep.

Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt.

6c Overraskelse

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem.

Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/roper på hunden.

Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av.

Går frem til kjeledressen når fører har gått halve distansen.

Går frem til kjeledressen uten hjelp.

6d Overraskelse

Gjenstående redsel

Ingen tempoforandringer eller unnamanøver.

Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering.

Bue eller tempoforandringer av samme styrke ved minst to passeringer.

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.

6e Overraskelse

Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeledressen.

Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang.

Stanser, lukter/ser på kjeledressen minst to ganger.

Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar.

Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.

7a Lydfølsomhet

Redsel

Stanser, kort stopp.

Huker seg og stanser.

Gjør unnamanøver uten å vende seg bort.

Flykter høyst 5 meter.

Flykter mer enn 5 meter.

7b Lydfølsomhet

Nysgjerrighet

Går ikke frem.

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden.

Går frem til skrammelet når føreren står ved siden.

Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen.

Går frem til skrammelet uten hjelp.

7c Lydfølsomhet

Vedvarende redsel

Ingen tempoforandringer eller unnamanøver.

Liten bue/ liten tempoforandring, ser bort ved noen av passeringene.

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering.

Bue eller tempoforandringer av samme styrke ved minst to passeringer.

Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.

7d Lydfølsomhet

Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden.

Stanser, lukter/ser på lydkilden minst en gang.

Stanser, lukter/ser på lydkilden minst 2 ganger.

Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.

Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.

8a Spøkelser

Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd.

Viser noe trusselatferd.

Viser trusselatferd over lengre tid.

Viser stor trusselatferd og noen angrep.

Viser trusselatferd og flere angrep.

8b Spøkelser

Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.

Ser mot spøkelsene nå og da.

Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd.

Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd.

Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.

8c Spøkelser

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.

Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll.

Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll.

Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

8d Spøkelser

Nysgjerrighet

Går frem når fører har tatt av figurantene drakta.

Går frem når fører snakker med figurantene/roper på hunden.

Går frem til spøkelset når fører står ved siden av.

Går frem til spøkelset når fører har gått halve distansen.

Går frem til spøkelset uten hjelp.

8e Spøkelser

Kontakt

Avviser eller unngår kontaktforsøk.

Aksepterer kontakt- helt uengasjert, men drar seg ikke unna.

Besvarer kontaktforsøk.

Tar selv kontakt- balansert.

Intensiv kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe.

9a Lek 2

Lekelyst

Leker ikke.

Leker ikke, men kan vise interesse.

Leker- starter langsomt, men blir aktiv.

Leker aktivt, starter raskt.

Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

9b Lek 2

Griping

Griper ikke.

Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden.

Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden.

Griper direkte med hele munnen.

Griper direkte.Hugger i gjenstanden.

10 Skudd

 

Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt.

Kontroll som forsvinner etter første skudd.Bryter, men opptar tidligere aktivitet.

Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.

Avbryter aktivitet.Fokuserer på skytter.Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.

Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.

 

 

Avreagerer: JA Gjennomført MH: JA